Rechten en plichten Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarin omschreven staat onder welke voorwaarden de werknemer arbeid verricht voor de werkgever. Ook staat hierin hoe de werknemer wordt beloond door de werkgever voor de verrichte arbeid. Ook staan in de arbeidsovereenkomst de rechten en de plichten van zowel de werknemer als de werkgever.

Vergoeding en werkzaamheden werknemer

Verder worden zaken opgenomen in de arbeidsovereenkomst zoals wat precies de werkzaamheden zijn van de werknemer. Ook de termijn van deze werkzaamheden staan meestal beschreven in de arbeidsovereenkomst alsmede de vergoeding die de werknemer ontvangt van de werkgever. 

Voorkom (ontslag)problemen: Schriftelijke overeenkomst

De exacte inhoud van de arbeidsovereenkomst is mede afhankelijk van de wetten en regelgeving die hiervoor gelden in het betreffende land. Een arbeidsovereenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk worden aangegaan. Het is echter gebruikelijk, zeker vanuit het perspectief van de rechtszekerheid, om een arbeidsovereenkomst schriftelijk aan te gaan. Dit heeft te maken met het feit dat sommige voorwaarden alleen rechtsgeldig zijn als ze schriftelijk vastgelegd zijn.

Ontslag: Beëindigen arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan eindigen op veel verschillende manieren. De meest logische oorzaak van het beëindigen is als beide partijen dat met elkaar overeen komen. Maar wat ook veel voorkomt is het eenzijdig opzeggen van de arbeidsovereenkomst. Als de werknemer dit doet, dat spreek je van ontslag nemen. Doet de werkgever dit, dan wordt de werknemer ontslagen. Ook bij overlijden beëindigt de arbeidsovereenkomst.

 

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 89

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op