Ontslag en arbeidsrecht

Arbeidsrecht is een vorm van recht die zich toespitst op arbeid, of specifieker uitgedrukt het recht die de verhouding tussen werkgever en werknemer regelt. Een werknemer verbindt zich contractueel, dus met een arbeidsovereenkomst  aan een werkgever. Dit houdt in dat hij arbeid verricht voor de werkgever in ruil voor loon/salaris. 

Als een werkgever een arbeidsovereenkomst heeft gesloten met een werkgever dan komt hij automatisch in aanraking met het arbeidsrecht. Maar ook daarbuiten kun je in aanraking komen met het arbeidsrecht. Denk bijvoorbeeld aan werknemers die op basis van een uitzendovereenkomst aan de slag zijn bij een bedrijf. 

Belangrijkste onderwerpen Arbeidsrecht

De belangrijkste onderwerpen in het arbeidsrecht zijn:

 • wanneer komt een arbeidsovereenkomst tot stand
 • indien de arbeidsovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd
 • wanneer geldt een proeftijd
 • verplichtingen tussen werkgever en werknemer
 • verlof
 • gelijke behandeling

Wetgevingen Arbeidsrecht

Er zijn in Nederland meer wetgevingen die betrekking hebben op het arbeidsrecht, zoals:

 • de arbeidsomstandighedenwet
 • de arbeidstijdenwet
 • de wet op de collectieve arbeidsovereenkomt
 • de wet melding collectief ontslag
 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 89

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op