Voorbeelden van redenen voor ontslag

Het ontslaan van een werknemer kan om diverse redenen gebeuren. Soms komt het door het nalatig handelen, maar soms komt het door gewoonweg slecht te functioneren. Een ontslag is dan haast niet te ontwijken. Voortekenen hiervoor zijn een slechte arbeidsrelatie met de baas, en/of minder verantwoordelijkheden krijgen.

Hieronder volgen een paar voorbeelden van ontslag met uitleg.

Nalatig en verwijtbaar

Wanneer iemand (op staande voet) ontslag krijgt met als reden nalatigheid of verwijtbaar heeft dit verschillende betekenissen; de werknemer heeft (redelijk) overwerk geweigerd of negatief gedrag vertoond, zoals mishandeling en diefstal.

Dit alles moet aantoonbaar zijn door de werkgever en heeft tot gevolg dat de werknemer geen recht heeft op een WW-uitkering.

Slecht functioneren

Wanneer een werknemer met deze reden ontslagen wordt zijn er al ‘voortekenen’ geweest tijdens de functioneringsgesprekken waarbij de werknemer de kans heeft gehad om in de toekomst beter te functioneren. Wanneer de werknemer niet voldoet aan de gestelde eisen (zonder dat degene door bijvoorbeeld ziekte niet goed kan functioneren) kan de werkgever door de gedocumenteerde functioneringsgesprekken iemand ontslaan.

Slechte arbeidsrelatie

Een slechte arbeidsrelatie kan om diverse redenen ontstaan. De werkgever zal moeten aantonen dat hij/zij meerdere acties heeft ondernomen om de relatie tussen werkgever en werknemer te verbeteren, maar dat dit niet heeft gewerkt. De werkgever mag de werknemer dus niet zomaar ontslaan, hij moet hier dus duidelijk aan te tonen redenen voor hebben.

Bedrijfseconomisch

Om deze reden zal de werkgever een uitgebreid en goede documentatie moeten neerleggen van het feit dat er noodzakelijk moet worden gereorganiseerd in de onderneming. De werknemers die hierbij ontslagen worden hebben het recht om zich te verdedigen en de precieze oorzaak van hun ontslag aan te horen. Daarbij is het belangrijk om uit te zoeken of de juiste persoon het ontslag heeft gekregen, ook wel ‘last in, first out’ genoemd (de werknemer die het laatst is ingestapt zal dan als eerste het ontslag krijgen).

Arbeidsongeschikt

Wanneer een werknemer voor een periode van twee jaar niet heeft kunnen functioneren in een bedrijf heeft de werkgever de mogelijkheid om een ontslagvergunning aan te vragen. Hierbij wordt een bedrijfsarts ingeschakeld die zal onderzoeken en inschatten hoe lang het herstel van de werknemer zal duren. Wanneer dit langer is dan 26 weken heeft de werkgever het recht om een ontslagvergunning aan te vragen. Wel zal nog gekeken worden of de werknemer eventueel een andere functie binnen het bedrijf kan vervullen.

Het ontslag kan ook nog worden doorgezet wanneer een werknemer minder dan 2 jaar ziek is en de werknemer daarbij niet voldoende eraan heeft gedaan om te herstellen. Of door het omzeilen van de verplichtingen tot re-integratie in een onderneming.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 89

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op